Related posts

One Thought to ““Brydżysta Krzysztof Jassem nie czuje niedosytu i nie boi się zmian w kadrze””

  1. Krzysztofie jest Pan guru brydża.

Leave a Comment