WJ 2010, czyli zmiany z duchem czasu – Rozmowa z Krzysztofem Jassemem